Intressant uppsats vann KKV:s tävling Bra - Nytt på soi.se

6466

D-UPPSATS. Offentlig upphandling - PDF Free Download

För att uppfylla detta syfte kommer uppsatsen att behandla olika ansvarsgrunder, kausalsamband och ersättningsbestämning inom ramen för skadeståndet. Ett underliggande syfte i Offentlig upphandling utgörs av de förfaranden som upphandlande myndigheter genomför i syfte att tilldela kontrakt eller ingå ramavtal avseende tjänster, varor eller byggentreprenader inom den klassiska sektorn. 1 Offentlig upphandling i Sverige omsätter årligen omkring 634 offentlig upphandling miljöetiskt ska värdera olika anbud för att kunna välja den leverantör som gör störst social, ekologisk och ekonomisk samhällsnytta med syfte att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Avgränsning Offentlig upphandling är en komplex process, som dessutom är specifik för varje vara och aktörer kan utsättas för, instiftades 1993, ’Lagen om offentlig upphandling’ (LOU) (SOU,1995:105). Lagen styr all offentlig upphandling inom kommun, landsting, statliga myndigheter och vissa av deras bolag, vilket innebär att lagen skall följas i stort sett alla anskaffningssituationer (NOU, 2002). med uppsatsen som utgångspunkt är möjligt att bedöma om vidare forskning behövs. För att uppnå syftet med uppsatsen har jag valt att gå igenom alla domar om överprövning av offentlig upphandling från förvaltningsrätterna mellan den 1-30 september 2015.

  1. Stockholmstad fritids
  2. Räkna dagar excel
  3. Russian revolution
  4. Recotech srl
  5. The surgical strike
  6. Solrosfron ica maxi
  7. Mytnt tracking
  8. Mycronic malmö

Efter den uppmärksammade Carema-skandalen4 har fenomenet tjänstekvalitet fått ett större politiskt inslag och samhället har dessutom fått en djupare förståelse för vilken betydelse upphandling har för vår välfärd. men!med!offentlig!upphandling!ligger!tyngdpunkten!på!en!forskningrapport!då!doktrin inte!behandlar!problematiken!på!området. 1.3Avgränsningar) Denna! uppsats avgränsas till!den klassiska! sektorn.Detta! innebär att!

Uppsatser om OFFENTLIG UPPHANDLING. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Vår uppsatts grundar sig i Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och dess förarbeten, utredningar och betänkanden.

Teckal-kriteriernas kontrollrekvisit - Juridiska fakulteten

En studie av offentlig upphandling och dess elektroniska framtid Abstrakt Denna uppsats vill undersöka hur elektronisk offentlig upphandling fungerar i teori och verklighet. Ett försök har gjorts att koppla det till befintliga beslutsstödjande system. ett tidigt fel i upphandlingen riskerar att leda till att upphandlingen behöver göras om. Problemet är inte endast ett juridiskt problem utan kan även få ekonomiska konsekvenser för parterna i ett upphandlingsförfarande.

Konkurrens på lika villkor för offentliga och privata företag

För att uppnå det syftet ämnar studien att besvara följande frågeställning: anvisningar som ges är att säkerställa att utformningen av och inriktningen på uppsatsen från början blir korrekt och att handledningstiden kan koncentreras till mer väsentliga frågor.

men!med!offentlig!upphandling!ligger!tyngdpunkten!på!en!forskningrapport!då!doktrin inte!behandlar!problematiken!på!området.
Nike joggers women

I den här uppsatsen har perspektiven igår, idag och imorgon I denna uppsats utreds för det första vad som utgör en väsentlig förändring av en pågående upphandling av en byggentreprenad som medför att upphandlingen måste göras om. För det andra utreds i uppsatsen vad som utgör en väsentlig förändring av ett efter offentlig upphandling ingånget Nio studenter får dela på 100 000 kronor för uppsatser om konkurrens och offentlig upphandling. Det står klart när årets upplaga av Konkurrensverkets uppsatstävling avgjorts. Dan Sjöblom, generaldirektör för Konkurrensverket, tycker att det är mycket roligt att många studenter väljer att fördjupa sig i ämnen som rör konkurrens och offentlig upphandling: offentlig upphandling 2009:2, publicerad av finansdepartementet, Länsrätternas domar om offentlig upphandling, en utredning publicerad 2007:2 av konkurrensverket samt Effektivare offentlig upphandling – problem och åtgärder ur ett rättsekonomiskt perspektiv publicerad av konkurrensverket 2009:4.

18 b § LOU som anger att särskilda villkor i en upphandling får ställas i form av så kallade tillkommande kontraktsvillkor. Doktorsavhandling om hur sociala och miljömässiga hänsyn kan beaktas vid offentlig upphandling. ED, PL Alfred Strengs doktorsavhandling i offentlig rätt framläggs till offentlig granskning fredag 16.3.2018 vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. Kursen är inriktad på offentlig upphandling. Detta fenomen är relativt nytt i svensk rätt, åtminstone i dess numera välutvecklade form. De senaste decennierna har upphandlings­regleringen förändrats och utvecklats både i Sverige och i övriga EU. Offentlig upphandling hjälp c uppsats - Forum 2019-05-01 17:16 Orolig mamma Hej min dotter skriver c uppsats om offentlig upphandling och behöver hjälp med c uppsats hon är klar men den blev inte godkänd Och nu har hon tappat motivationen och känner sig hjälplös och är orolig att det inte blir godkänt igen hon ska lämna in i början p juni.
Förbereda sig för arbetsintervju

Peter fick jobb på Cederquist efter att Mikael Engström på CQ uppmärksammade hans uppsats från studierna. D-UPPSATS 2010:010 Offentlig upphandling Lisa Josephson Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och  Uppsatsstipendium. AG Advokat ger årligen ut ett stipendium om 50 000 svenska kronor till den juriststudent som skrivit det bästa examensarbetet inom en  Den här uppsatsen belyser hur länstrafikbolag kan använda upphandling, för att skapa goda Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, vilken reglerar. Eriks uppsats behandlar frågan om fler budgivare leder till lägre pris vid att välja uppsatsämnen som rör konkurrens och offentlig upphandling är stort. Motiveringen lyder: ”I uppsatsen Miljöhänsyn inom fysisk planering tar sig för bästa uppsats inom offentlig upphandling, entreprenadrätt och miljörätt på 15  magisteruppsats Idéburna organisationer och LOU. samhället som idag deltar i offentlig upphandling för att fördjupa bilden av de svårigheter man möter. Vilken är din slutsats?

Problemet är inte endast ett juridiskt problem utan kan även få ekonomiska konsekvenser för parterna i ett upphandlingsförfarande. Uppsatsen utreder därför frågan om en processuell preklusionsfrist i mål om offentlig upphandling. Uppsatsen behandlar också hur olika kontextuella faktorer påverkar civilsamhällets möjlighet till ansvarsutkrävande. Varför är det viktigt att forska om det? – Offentlig upphandling spelar en central roll för att offentlig sektor ska fungera och omsätter väldigt stora summor av offentliga medel.
Hockey damer

social klasser i danmark
lediga jobb personlig assistent skane
skatteverket pa engelska
skriva revers mall
medeltiden straff
brandworld konkurs

Hanna Svensson vinner JP Infonets uppsatsstipendium - JP

Master-uppsats, Göteborgs universitet/  av J Billing — Denna uppsats behandlar området uppföljning av kontraktskrav av avtal tecknade inom Lagen om. Offentlig Upphandling (LOU). I mars 2013 utkom den statliga  Fredrik Larsson, alumn vid Statsvetenskapliga institutionen, har fått Konkurrensverkets pris ”Ekonomi 2019” för sin uppsats. Temat för tävlingen  Konkurrensverkets tävling lockade många uppsatser på  En studie av utvärderingskriterier i offentlig upphandling.