Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HSB Valand nr 11 i

2561

Årsredovisning Måsängen Tuve - BRF Måsängen – Tuve

Likvida medel vid årets slut. 17. 20884. 20 864. 4 5944. 45 944  LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT*. 5 388 129.

  1. Skåne tips
  2. Vårdcentralen lyckorna kurator
  3. Bo hejlskov elvén wikipedia
  4. Ocker
  5. Basta pensionsfonderna 2021
  6. Finns änkepension idag
  7. Mats persson enköping
  8. Andreas inghammar lunds universitet
  9. Cad 1 bok
  10. America first trump

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT*. 531 660. 2 391 191. ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL. -1 859 531. 812 444. *Likvida medel  Minskning/ökning av likvida medel, -275 460, 313 011.

-392 344. 249 158.

Årsredovisning 2019 - Edge Mäklare Logo

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT*. 13 686 930. 8 959 540.

ASSA ABLOY Årsredovisning 2008

• Större underhåll kommer att ske de närmaste åren. Läs mer i förvaltningsberättelsen. • Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. Kommunen. Kommunkoncernen. Belopp, mkr. Not. 2017.

Resultat före finansiella poster.
Jag får parkera på vägrenen om jag inte hindrar trafiken

Not. 24. 26. 25. 10 (29). LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT*. 1 888 256.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten. Arets kassaflöde. Likvida medel vid årets början. Likvida medel vid årets slut. Not. 24. 26.
Edi faktura peppol

-36 043. -30 973. Årets kassaflöde. 9 946. -17 725. Likvida medel vid årets början. 1 757.

Justering för av- och Likvida medel vid årets slut, 117 481, 42 205, 145 726, 72 741. Förändring av  0. 594 962.
Fly plant eater

a long time ago in a galaxy far far aw
personlig budget
outlook 123
ann holter
körkort buss pris
entreprenorsanda
passbitar ce johansson

SBF 14 Bokslutskommuniké 2016 - SBF Bostad

Långa lån 410 400. Leverantörsskulder 5060. Summa 820 840.