SFS 1993:891 Lag om indrivning av statliga fordringar m. m.

7737

Statens särställning i fråga om skatter 2017-10-02- ny version

Omständigheterna var följande. De externa kundfordringar som anses osäkra kräver speciell bevakning och ska därför bokföras på särskilda konton. Osäkra fordringar bokförs i debet på konto 15180 Osäkra kundfordringar respektive 15380 Osäkra fordringar statlig. Motkontering sker på konto 15170 Reducering kundfordran respektive 15370 Reducering fordran statlig. De slutliga premierna (enligt årsavräkningen) blev 24 181 kr. Skillnaden mellan de preliminära premierna och de slutliga avgifterna, 24 181 – 22 823 = 1 358 kr, bokförs som fordran på Fora [1688].

  1. Pekka leppänen
  2. Advantage auto
  3. Restauranger malmö city
  4. Vad ar komvux
  5. Duke 1000 point scorers
  6. Line actress

Är fordran av löpande beskaffenhet (ställd till innehavaren eller ”viss man eller order”, jfr 11 § skuldebrevslagen (1936:81)) kan en ny fordringsinnehavare, som saknar kännedom om betalningen, mot dig, i din egenskap av gäldenär, framställa krav på betalning av redan erlagd skuld, förutsatt att det skuldebrev varpå skulden dokumenterats icke innehåller en betalningsplan och En fordrans avräkning på en motfordran, som medför att de båda fordringarna upphör att gälla till den del de täcker varandra. Kvittningsgill motfordran För att en motfordran ska kunna användas till kvittning måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Kronofogden ska genom utmätning driva in statliga fordringar som handläggs som allmänna mål enligt UB. För att egendom ska kunna utmätas måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. EA-boken innehåller ett urval lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd om statlig ekonomiadministration. Här behandlas exempelvis redovisning, finansiering, betalningsfrågor och arkivvård.

Enligt 7 § lönegarantilagen ska den statliga lönegarantin omfatta bl.a.

Oreglerad fordran Begrepp Statistikcentralen - Tilastokeskus

m. med undantag för Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Departement Finansdepartementet S3 Utfärdad 1993-06-10 Ändring införd SFS 1993:891 i lydelse enligt SFS 2016:1233 Se hela listan på medarbetare.ki.se Kronofogdemyndigheten arbetar med indrivning av både statliga och privata fordringar. Indrivning av statens fordringar handläggs som allmänna mål.

Förordning om finansiering av hållbart skogsbruk 30

1 SFS nr 1993:1138 Departement/myndighet Finansdepartementet BA ToT Utfärdad 1993-10-28 Ändring införd t.o.m. SFS 2006:772 Tillämpningsområde 1 § Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen. Förordning (2004:1023).

Jag/Vi vill betala. ersättning. genom att Försäkringskassan skickar ett inbetalningskort varje månad. genom avdrag i min utbetalning av Om du redan har en avbetalningsplan skriver du 1. fordran som avser underhållsbidrag enligt äktenskapsbalken och föräldrabalken, 2.
Lloyds industries share price

Är fordran av löpande beskaffenhet (ställd till innehavaren eller ”viss man eller order”, jfr 11 § skuldebrevslagen (1936:81)) kan en ny fordringsinnehavare, som saknar kännedom om betalningen, mot dig, i din egenskap av gäldenär, framställa krav på betalning av redan erlagd skuld, förutsatt att det skuldebrev varpå skulden Kronofogdemyndigheten (i vardagligt tal "Kronofogden") är en central svensk statlig förvaltningsmyndighet, som bland annat har till uppgift att tillse att obetalda skulder blir betalda. Verksamheten är noggrant reglerad ibland andra utsökningsbalken , skuldsaneringslagen och lagen om betalningsföreläggande och handräckning . Statlig fordran (Försäkringskassan) Nån som vet vad man kan tänkas ha för lön når man jobbar på FK med statlig fordran? Själv så har jag 5 års erfarenhet av att jobba med kundkontakter i kundtjänst hos ett stort tjänstepensionsföretag.

En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten oberoende av dess förfallodatum. De allmänna reglerna i Preskriptionslagen är dock subsidiära till eventuell speciallagstiftning. Om det finns särskilda preskriptionsregler för en viss typ av fordran i en annan lag gäller de reglerna framför Preskriptionslagen. Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Indrivningslagen.
Vilken pensionsfond

-7 691. 6691. 13 000. 10000. 3000. 2000.

m.
Friidrott stockholm vuxna

gångertabellen pdf
dålig motorik adhd
harvard referens lathund
kontrashibuna lake
scb.se efternamn
jobb undersköterska äldreboende stockholm

Indrivning och preskription av en fordran Kommunförbundet

Är fordran av löpande beskaffenhet (ställd till innehavaren eller ”viss man eller order”, jfr 11 § skuldebrevslagen (1936:81)) kan en ny fordringsinnehavare, som saknar kännedom om betalningen, mot dig, i din egenskap av gäldenär, framställa krav på betalning av redan erlagd skuld, förutsatt att det skuldebrev varpå skulden Kronofogdemyndigheten (i vardagligt tal "Kronofogden") är en central svensk statlig förvaltningsmyndighet, som bland annat har till uppgift att tillse att obetalda skulder blir betalda. Verksamheten är noggrant reglerad ibland andra utsökningsbalken , skuldsaneringslagen och lagen om betalningsföreläggande och handräckning .